REGULAMIN ZAWODÓW:

https://mos.poznan.pl/imprezy-cykliczne/pims/sztafetowe-biegi-przelajowe/